Inwestycje

 

 

 

LpTermin wykonania ZamawijącyTematKwota nettoKwota brutto
113.09.2012 – 15.06.2014WUPRINŻ S.A.Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska. 4 350 392,39 zł 5 350 982,64 zł
204.11.2013 – 24.04.2015WUPRINŻ S.A.Aglomeracja Kórnik : budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu – etap 2 (ul. Główna i boczne) 2 952 121,95 zł 3 631 110,00 zł
301.05.2014 – 07.05.2015WUPRINŻ S.A.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kamionki (gmina Kórnik ) 4 774 768,64 zł 5 872 965,43 zł
402.12.2014 – 13.11.2015WUPRINŻ S.A.Gmina Swarzędz – rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej zlewni ul. Grudzińskiego w Swarzędzu. 2 424 470,42 zł 2 982 098,62 zł
509.01.2015 – 29.04.2015WUPRINŻ S.A.Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska. 950 002,61 zł 1 168 503,21 zł
602.07.2015 – 14.12.2015BUDIMEX S.A.Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie od drogi powiatowej nr 2411P do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 1 002 378,68 zł 1 232 925,78 zł
7 01.03.2016 – 05.08.2016gm. SwarzędzPrzebudowa ul. Jaśminowej w Bogucinie gm. Swarzędz. 858 943,09 zł 1 056 500,00 zł
8 30.05.2016 – 30.03.2017gm. KomornikiBudowa odcinka ul. Miętowej (od ul. Zielarskiej do ul. Strażackiej ), ul. Strażacka i projektowanej ulicy łączącej ul. Strażacką z ul. Klonową w Plewiskach 1 726 697,22 zł 2 123 837,58 zł
9 23.05.2016 – 23.11.2016WUPRINŻ S.A.Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej oraz ul. Chopina – Szyszkowa wraz z odwodnieniem w m. Mosina: etap II – budowa ul. Wodnej na odc od zbiornika retencyjnego do ul. Kopernika wraz z budową kanalizacji deszczowej na przepompowni wód deszczowych. 1 188 874,45 zł 1 462 315,57 zł
10 24.08.2016 – 24.04.2017WUPRINŻ S.A.Budowa ulicy w Złotnikach ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Różana, Irysowa.1 338 900,00 zł 1 646 847,00 zł
1108.08.2016 – 05.03.2017WUPRINŻ S.A.Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z droga – ul. Tysiąclecia w Golęczewie. 1 816 196,55 zł 2 233 921,76 zł
1212.07.2017 – 11.06.2018WUPRINŻ S.A.Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap I i II wraz z przebudową ulic – Niepodległości – odcinek 2.1 oraz c-D i plac manewrowy, Legionów, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Powstańców Wielkopolskich, Załnierzy Wrzesińskich.2 586 900,28 zł 3 181 887,35 zł
1308.08.2016 – 30.05.2017COLASBudowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z droga – ul. Tysiąclecia w Golęczewie. 1 816 196,55 zł 2 233 921,76 zł
1428.04.2017 – 28.11.2017WUPRINŻ S.A.Kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej. 1 349 573,37 zł 1 659 975,25 zł
1504.07.2017 – 15.06.2018gm. CzerniejewoZintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo. 3 002 391,20 zł 3 692 941,18 zł
1628.02.2018 – 31.07.2018gm. MiłosławBudowa sieci kanalizacji deszczowej – etap IV oraz część etapu III wraz z przebudową ulicy 11 Listopada . 1 385 400,89 zł 1 704 043,09 zł
1717.07.2018 – 28.06.2019gm. PobiedziskaBudowa ul. Osiedlowej – Jerzykowo. 1 323 562,53 zł 1 627 981,91 zł
1817.07.2018 – 03.01.2019gm. KomornikiBudowa ulicy Szałwiowej, Szafranowej i Lubczykowej wraz z odwodnieniem w m. Plewiska 2 586 152,85 zł 3 180 968,01 zł
1920.05.2019 – 11.10.2019gm. Kostrzyn Wykonanie III etapu infrastruktury drogowej w m. Iwno ul. Gnieźnieńska. 1 015 888,84 zł 1 249 543,27 zł
Przewiń do góry