Inwestycje

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 13.09.2012 – 15.06.2014

Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska.

Kwota netto: 4 350 392,39 zł
Kwota brutto: 5 350 982,64 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 04.11.2013 – 24.04.2015

Aglomeracja Kórnik : budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu – etap 2 (ul. Główna i boczne)

Kwota netto: 2 952 121,95 zł
Kwota brutto: 3 631 110,00 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 01.05.2014 – 07.05.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kamionki (gmina Kórnik )

Kwota netto: 4 774 768,64 zł
Kwota brutto: 5 872 965,43 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 02.12.2014 – 13.11.2015

Gmina Swarzędz – rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej zlewni ul. Grudzińskiego w Swarzędzu.

Kwota netto: 2 424 470,42 zł
Kwota brutto: 2 982 098,62 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 09.01.2015 – 29.04.2015

Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska.

Kwota netto: 950 002,61 zł
Kwota brutto: 1 168 503,21 zł

Zamawiający

BUDIMEX S.A.

Termin realizacji: 02.07.2015 – 14.12.2015

Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie od drogi powiatowej nr 2411P do skrzyżowania z drogą krajową nr 92

Kwota netto: 1 002 378,68 zł
Kwota brutto: 1 232 925,78 zł

Zamawiający

Gmina Swarzędz

Termin realizacji: 01.03.2016 – 05.08.2016

Przebudowa ul. Jaśminowej w Bogucinie gm. Swarzędz.

Kwota netto: 858 943,09 zł
Kwota brutto: 1 056 500,00 zł

Zamawiający

Gmina Komorniki

Termin realizacji: 30.05.2016 – 30.03.2017

Budowa odcinka ul. Miętowej (od ul. Zielarskiej do ul. Strażackiej ), ul. Strażacka i projektowanej ulicy łączącej ul. Strażacką z ul. Klonową w Plewiskach

Kwota netto: 1 726 697,22 zł
Kwota brutto: 2 123 837,58 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 23.05.2016 – 23.11.2016

Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej oraz ul. Chopina – Szyszkowa wraz z odwodnieniem w m. Mosina: etap II – budowa ul. Wodnej na odc od zbiornika retencyjnego do ul. Kopernika wraz z budową kanalizacji deszczowej na przepompowni wód deszczowych.

Kwota netto: 1 188 874,45 zł
Kwota brutto: 1 462 315,57 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 24.08.2016 – 24.04.2017

Budowa ulicy w Złotnikach ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Różana, Irysowa.

Kwota netto: 1 338 900,00 zł
Kwota brutto: 1 646 847,00 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 08.08.2016 – 05.03.2017

Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z droga – ul. Tysiąclecia w Golęczewie.

Kwota netto: 1 816 196,55 zł
Kwota brutto: 2 233 921,76 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 12.07.2017 – 11.06.2018

Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap I i II wraz z przebudową ulic – Niepodległości – odcinek 2.1 oraz c-D i plac manewrowy, Legionów, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Powstańców Wielkopolskich, Załnierzy Wrzesińskich.

Kwota netto: 2 586 900,28 zł
Kwota brutto: 3 181 887,35 zł

Zamawiający

COLAS

Termin realizacji: 08.08.2016 – 30.05.2017

Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z droga – ul. Tysiąclecia w Golęczewie.

Kwota netto: 1 816 196,55 zł
Kwota brutto: 2 233 921,76 zł

Zamawiający

WUPRINŻ S.A.

Termin realizacji: 28.04.2017 – 28.11.2017

Kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej.

Kwota netto: 1 349 573,37 zł
Kwota brutto: 1 659 975,25 zł

Zamawiający

Gmina Czerniejewo

Termin realizacji: 04.07.2017 – 15.06.2018

Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo.

Kwota netto: 3 002 391,20 zł
Kwota brutto: 3 692 941,18 zł

Zamawiający

Gmina Miłosław

Termin realizacji: 28.02.2018 – 31.07.2018

Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap IV oraz część etapu III wraz z przebudową ulicy 11 Listopada .

Kwota netto: 1 385 400,89 zł
Kwota brutto: 1 704 043,09 zł

Zamawiający

Gmina Pobiedziska

Termin realizacji: 17.07.2018 – 28.06.2019

Budowa ul. Osiedlowej – Jerzykowo.

Kwota netto: 1 323 562,53 zł
Kwota brutto: 1 627 981,91 zł

Zamawiający

Gmina Komorniki

Termin realizacji: 17.07.2018 – 03.01.2019

Budowa ulicy Szałwiowej, Szafranowej i Lubczykowej wraz z odwodnieniem w m. Plewiska

Kwota netto: 2 586 152,85 zł
Kwota brutto: 3 180 968,01 zł

Zamawiający

Gmina Kostrzyn

Termin realizacji: 20.05.2019 – 11.10.2019

Wykonanie III etapu infrastruktury drogowej w m. Iwno ul. Gnieźnieńska.

Kwota netto: 1 015 888,84 zł
Kwota brutto: 1 249 543,27 zł

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji o naszej ofercie

Przewiń do góry