Zadzwoń tel: 601 568 124

Realizacje 2005

  1. Wykonanie rozbiórki dróg termitowych odcinku 1 Września – Konin wraz z usunięciem materiału z wykopu i zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu. (GW – STRABAG)
  2. Budowa płaszczyzny postojowej dla samolotów transportu strategnicznego w Powidzu. (GW-STRABAG)
  3. Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Nekla.
  4. Rozbiórka i budowa mostu na północnym kanale rz. Obry w ciągu drogi krajowej Nr 312 z m. Ziemnik (GW-STRABAG)
  5. Remont mostu drogowego przez rz. Ner w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 473 z m. Dąbie. (GW-STRABAG)
  6. Wykonanie remontu drogi  powiatowej Nr 2942 Węgierki-Goniczki.
  7. Budowa drogi ul. Prusa w Nekli.